houslařský ateliér Jiří D. Šmída

současná tvorba

houslařský ateliér
současná tvorba
historie
galerie nástrojů
kontakt

Těžiště práce Jiřího Šmídy je v opravách a restaurování smyčcových nástrojů.

Tvoří však i nové housle, v současnosti podle modelu Emperor Antonia Stradivariho.

Na zakázku postaví nástroj i podle modelů ostatních italských houslařů nebo violu, violoncelo či kontrabas.

Jiří Šmída sleduje moderní trendy v konstrukci nástrojů, je nakloněn pro takovou spolupráci a sám do budoucna chystá malé osvěžení sortimentu.

houslařský ateliér Jiří D. Šmída, Spy 45, 549 01 Nové Město n. Met., mobilní t.: 606 629 708
webmaster stránek: Ing. Jan Šplouchal jr., splouchal@centrum.cz